ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

 


 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА:

СЕМИНАР

ИЗМЕНЕ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА, ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
И ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2019. ГОДИНУ

Полазник - Физичко лице
Име*:
Презиме*:
Контакт телефон*:
Контакт е-пошта*:

Правно лице (које сноси трошкове)
Назив правног лица:
Седиште и адреса:
ПИБ:
Особа за контакт*:
Контакт телефон*:

* Обавезно поље