ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

 


 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА

СЕМИНАР
- ОБРАЧУН ПОРЕСКЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ -

од 5. фебруара 2020. године

Полазник - Физичко лице
Име:
Презиме:
Школска спрема:
Године стажа:
Контакт телефон:
Контакт е-пошта:

Правно лице (које сноси трошкове)
Назив правног лица:
Седиште и адреса:
ПИБ:
Особа за контакт: *
Контакт телефон: *

* Обавезно поље