ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2019.

Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 2/2019

 

Реч уредника

 

Привредни апелациони суд је у складу са вишегодишњом традицијом и ове године припремио тематски број Билтена који садржи објављене сентенце, одговоре на питања привредних судова усвојене на седицама овог суда и реферате на тему из одређене правне области, у овом броју на тему стечаја.

 

С обзиром на то да је од објављивања тематског билтена на тему стечаја прошло више годинa, да је последњи тематски број о стечају објављен пре ступања на снагу Закона о стечају који је више пута мењан, сматрали смо је да је управо ова правна област актуелна и за привредне судове и за остале кориснике.

 

Избор сентенци, одговора на питања привредних судова, као и реферата, на тему стечајног поступка, због обима материјала ограничен је на период од 2015. године до данас. Извршен је према значају појединих спорних питања у пракси.

 

Надамо се да ће овај тематски број бити користан у раду привредних судова, као и корисника којима је стечајни поступак важан у обављању њихових професионалних активности.

 

С поштовањем,

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Јасмина Стаменковић

 

 

На почетак стране!