ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2017.

Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 2 и 3/2018
Београд, 24. август 2018. године

 

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

 

I. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ („Службени гласник РС“, бр. 106/15, бр. 106/16 – аутентично тумачење и бр. 113/17 – аутентично тумачење)

 

II. СЕНТЕНЦЕ

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ („Службени гласник РС“, бр. 106/15, бр. 106/16 – аутентично тумачење и бр. 113/17 – аутентично тумачење)

 

III. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ („Службени гласник РС“, бр. 31/11, бр. 99/11 – други закон, бр. 109/13 – одлука УС, бр. 55/14 и бр. 139/14)

 

IV. СПОРНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ЗАКОНА О СУДСКИМ ТАКСАМА У ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

 

 

V. РЕФЕРАТИ

 

Младен Николић, судија Привредног апелационог суда

ГОДИНУ ДАНА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ (Запажања) (Билтен ПАС 3/17 стр. 445-479)

 

Проф. др Никола Бодирога, Правни факултет Универзитета у Београду

О НЕКИМ НОВИНАМА У ЗАКОНУ О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ(Билтен ПАС 4/16 стр. 489-529)

 

Татјана Матковић Стефановић, судија Привредног апелационог суда

НАМИРЕЊЕ НОВЧАНИХ ПОТРАЖИВАЊА НАСТАЛИХ ИЗ КОМУНАЛНИХ И СРОДНИХ ДЕЛАТНОСТИ (Билтен ПАС 1/17 стр. 155-164)

 

Младен Николић, судија Привредног апелационог суда

ЗАЈЕДНИЧКА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ (Билтен ПАС 4/16 стр. 529-540)

 

Проф. др Никола Бодирога, Правни факултет Универзитета у Београду

О НЕКИМ НОВИНАМА У ЗАКОНУ О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ(Билтен ПАС 4/16 стр. 489-529)

 

Проф. др Никола Бодирога, Правни факултет Универзитета у Београду

ЗАХТЕВ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗРШЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕПЛНОСТИ (Билтен ПАС 4/15 стр. 479-493)

 

Јасмина Стаменковић, судија Привредног апелационог суда

РАЗЛОЗИ ТРАЈАЊА СУДСКОГ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА (Билтен ПАС 4/15 стр. 495-525)

 

На почетак стране!